Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Δημοφιλείς οδηγοί Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
Обновляемый видео-гайд [для новчиков]
από bazik
...
2 minutes, lots of mods!
από TinyPirate
Learn how to install mods, and find some good ones, in this guide loaded with videos....
GOING PLACES IN 1,2,3: Quick questions, quick answers.
από Ottomic
So you're on orbit now! Let's get you somewhere. I will assume you are familiar with Delta-V, building a rocket and achieving orbit. If you are not, I'd recommend you to check out the previous guide, [url=http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetai...
Goodbye Kerbin, Hello Mun: Changing Orbits, & You
από TalenTaylor
Shooting for the Mun or further? You might want to give this a read....
DOCKING IN 1,2,3: Quick questions, quick answers
από Ottomic
Docking is quick and easy, if you have the right questions, and the right answers. I will assume you are acquainted with how to make a rocket, how to get it in orbit and how orbital mechanics work. If you aren't please check out these other guides: [ur...
MÜNAR FLYBY IN 1,2,3: Quick questions, quick answers.
από Ottomic
...So you've achieved orbit and you know how to alter it. Next up: let's get you to that big gray ball in the sky! I'm going to assume you are familiar with building spaceships, orbital mechanics and maneuver nodes. If you aren't please check out the p...
how to get into a geostationary orbit
από Sir Waffles von Kerman
This is a guide I have made to help people to get into geostationary orbits. For those who don't know what a geostationary orbit is, it is basically an orbit that is the exact speed so that it always stays above a single area of the planet it is orbiting....
Rendevous and Docking Made Easy (with pictures)
από Empiro
This illustrated guide will teach you an easy technique to rendezvous and dock with another ship. It is both simple and relatively efficient....
ORBIT IN 1,2,3: Quick questions, quick answers.
από Ottomic
This brief guide attempts to cover, very succintly, all you need to know to successfully reach orbit in KSP. It is designed for new to very new players, but I encourage more experienced players to take a look at it and if you feel like I'm leaving somethi...
Modding KSP
από Facialjack
Here's the mods i use, wiz presentation, pics when needed, and links to original thread of the mod, which contain the DL link and every info u need As im aFrench man, i want to apologize by advance for all that grammar mistake i surely made :D In hope u...