Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Walkthrough
от TheFish
This is a Walkthrough of the game THE JOURNEY DOWN The guide is not made by me, but by http://www.gameboomers.com/wtcheats/pcJj/JourneyDown/JourneyDown.htm I am allowed to use the content, and have talked to the owner....