Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
За Край (Обзор, Прохождение, Гайд)
от PblCb
Oчень интересная игра от Skygoblin в жанре квест. Вы будете играть за Бвана и его дружбана Кито. Жизнь их складывается не очень удачно. Сводя конц...
Walkthrough
от TBG SirFish
This is a Walkthrough of the game THE JOURNEY DOWN The guide is not made by me, but by http://www.gameboomers.com/wtcheats/pcJj/JourneyDown/JourneyDown.htm I am allowed to use the content, and have talked to the owner....