Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
The Walking Dead: Survival Instinct is a first-person action survival game that brings to life the authentic, heart-stopping horrors of the AMC hit TV series The Walking Dead. In the game, players assume the role of the mysterious, crossbow-wielding survivor Daryl Dixon, brought to life by TV...
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане