Divinity II: Developer's Cut
Dragons: they have been hunted, they have been slain, but now the hour to strike back has come.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане