Don’t Starve is an uncompromising wilderness survival game full of science and magic. You play as Wilson, an intrepid Gentleman Scientist who has been trapped by a demon and transported to a mysterious wilderness world.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster