Proteus is a game about exploration and immersion in a dream-like island world where the soundtrack to your play is created by your surroundings. Played in first-person, the primary means of interaction is simply your presence in the world and how you observe it.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster