With more than 5 million copies sold worldwide and more than 25 Sports Game of the Year awards won, NBA 2K12 was another monster release for the biggest NBA video game simulation franchise in the world.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане