Play Droid Assault and experience running blaster battles with hordes of rampaging killer robots! Discover a unique tactical arcade shooter, with the fun addictive gameplay of 8-bit classics.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане