Cabela's® Dangerous Hunts 2013

Cabela's® Dangerous Hunts 2013

Преглед на статистиките:
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
In Cabela's Dangerous Hunts 2013 you get Deadlier Predators and Deadlier Hunts. Smarter and Deadlier Predators: The new Prowler animal AI engine simulates pack social hierarchies, coordinates complex group tactics and takes advantage of the surroundings to set up deadly ambushes.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане