Cabela's® Dangerous Hunts 2013

Cabela's® Dangerous Hunts 2013

Προβολή στατιστικών:
Cabela's® Dangerous Hunts 2013 > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Fantastic bug
Just at the very beginning, it says to press ENTER or A (if on xbox), so when when I press ENTER or NOT ENTER ANY FREAKIN KEY, nothing happens. Pfff.
< >
Εμφάνιση 1-7 από 7 σχόλια
Forgot to mention, none of steam methods on support page work.
My friend also had this problem.. do you use dual monitor? I think that it worked fine when he switched to single monitor....
Has this problem been fixed? I am having this exact issue with this game and Brutal Legend. It's odd because all my other games work just fine.
problem is not been fixed!!
i just downloaded the game and all i see is the game menu says press enter...
so the game sucks :/
i've redownloaded it. Works fine with controller plugged in.
< >
Εμφάνιση 1-7 από 7 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Cabela's® Dangerous Hunts 2013 > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος