За съжаление, все още няма ръководства за това заглавие.
Ако искате да създадете такова, първо трябва да купите Angelica Weaver: Catch Me When You Can - Collector’s Edition.