เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
How to get Stick a Fork in Me, I'm Done Achievement in 8 seconds / Come fare l'Achievement Stick a Fork in Me, I'm Done in 8 sec
โดย Everett "TWS" [GaminGuys]
How to get Stick a Fork in Me, I'm Done Achievement in 8 seconds / Come fare l'Achievement Stick a Fork in Me, I'm Done in 8 sec...
How to take Samurai Armor Solo / Come prendere l'Armatura del Samurai da Solo
โดย Everett "TWS" [GaminGuys]
How to take Oda Nabunaga's armor in Shadow Raid Solo / Come prendere l'armatura di Ombre Cinesi da solo...
How to get Nothing Out of the Ordinary Achievement / Come fare l'Achievement Nothing Out of the Ordinary
โดย Everett "TWS" [GaminGuys]
Nothing Out of the Ordinary Achievement...
How to get Fastest Gun in The West Achievement / Come fare l'Achievement Fastest Gun in The West
โดย Everett "TWS" [GaminGuys]
Fastest Gun in The West Achievement...
All Packages in Big Oil Day 1 (Death Wish) / Tutti i pacchetti in Oro Nero Giorno 1 (Apocalisse)
โดย Everett "TWS" [GaminGuys]
Places where you can find Gage's packages / Luoghi in cui potete trovare i pacchetti di Gage...
All Packages in Meltdown (Death Wish) / Tutti i pacchetti in Fusione Nucleare (Apocalisse)
โดย Everett "TWS" [GaminGuys]
Places where you can find Gage's packages / Luoghi in cui potete trovare i pacchetti di Gage...
How to get Disco Inferno Achievement / Come fare l'Achievement Disco Inferno
โดย Everett "TWS" [GaminGuys]
How to get Disco Inferno Achievement / Come fare l'Achievement Disco Inferno...
All Packages in Hotline Miami Day 1 (Death Wish) / Tutti i pacchetti in Hotline Miami Giorno 1 (Apocalisse)
โดย Everett "TWS" [GaminGuys]
Places where you can find Gage's packages / Luoghi in cui potete trovare i pacchetti di Gage...
All Packages in Hotline Miami Day 2 (Death Wish) / Tutti i pacchetti in Hotline Miami Giorno 2 (Apocalisse)
โดย Everett "TWS" [GaminGuys]
Places where you can find Gage's packages / Luoghi in cui potete trovare i pacchetti di Gage...
All Packages in Framing Frame Day 3 (Death WIsh) / Tutti i pacchetti in Cornice a incastro Giorno 3 (Apocalisse)
โดย Everett "TWS" [GaminGuys]
Places where you can find Gage's packages / Luoghi in cui potete trovare i pacchetti di Gage...