Planets under Attack offers a surprising depth of gameplay, while its intuitive controls allow even casual gamers to pick it up and feel comfortable immediately. In addition to the addicting gameplay, Planets under Attack is an obvious labor of love.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.