Jagged Alliance Online brings the turn-based strategy classic back to life as a Free To Play Multiplayer Online game with an Optional Single Player Game available as additional DLC.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане