Defender's Quest is a Tower-Defense/RPG Hybrid (Think Final Fantasy Tactics meets Tower Defense). Defender's Quest tightly focuses on three things: tactical depth, customization, and story.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане