PlanetSide 2 is a free-to-play, massively multiplayer online first person shooter (MMOFPS). Empires fight on a massive scale where soldiers battle in an all-out planetary war on a scale never before seen in stunning, breathtaking detail.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster