Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Unity of Command: Stalingrad Campaign Brilliant Victories
от Link
This Guide contains YouTube links showing how to achieve Brilliant Victories in the Campaigns for the Axis and Soviets Stalingrad Campaign and the DLC 'Red Turn' and 'Black Turn' WITHOUT using Prestige....