Nethergate: Resurrection
Nethergate: Resurrection > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Is there a windowed mode?
Could anyone who owns the game please confirm? I heard there might be an in-game option.

If not I'll just have to wait for the game to be released on GOG so I can use D3D Windower to disable full screen.
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
yes there is a windowed mode
How do you use it? My aspect ratio is so ♥♥♥♥ed up right now, and no one seems to have an answer for me.
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Nethergate: Resurrection > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος