Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
All codes to safes
от daffi to nup
All Codes to safes in Dishonored :)...
How to get the achievement of "Assassin vs Machine" Dunwall City Trials
от daffi to nup
...