Dishonored RHCP

Dishonored RHCP

View Stats:
squel20 Aug 10, 2013 @ 11:08am
Error in start game
game freez and crush on start, in event view I see something like this: "Nazwa dziennika:Application
Źródło: Application Error
Data: 2013-08-10 19:59:15
Identyfikator zdarzenia:1000
Kategoria zadania:(100)
Poziom: Błędy
Słowa kluczowe:Klasyczny
Użytkownik: Nie dotyczy
Komputer: KOM_ST
Opis:
Nazwa aplikacji powodującej błąd: Dishonored.exe, wersja: 1.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x51ef9b38
Nazwa modułu powodującego błąd: MSVCR90.dll, wersja: 9.0.30729.6161, sygnatura czasowa: 0x4dace5b9
Kod wyjątku: 0xc0000005
Przesunięcie błędu: 0x0003af78
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xf38
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01ce95f33f1d4f00
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Dishonored RHCP\Binaries\Win32\Dishonored.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_50934f2ebcb7eb57\MSVCR90.dll
Identyfikator raportu: 915ffe20-01e6-11e3-b064-001e3715b3a4
Kod XML zdarzenia:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-08-10T17:59:15.000000000Z" />
<EventRecordID>36579</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>KOM_ST</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>Dishonored.exe</Data>
<Data>1.0.0.0</Data>
<Data>51ef9b38</Data>
<Data>MSVCR90.dll</Data>
<Data>9.0.30729.6161</Data>
<Data>4dace5b9</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>0003af78</Data>
<Data>f38</Data>
<Data>01ce95f33f1d4f00</Data>
<Data>C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Dishonored RHCP\Binaries\Win32\Dishonored.exe</Data>
<Data>C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_50934f2ebcb7eb57\MSVCR90.dll</Data>
<Data>915ffe20-01e6-11e3-b064-001e3715b3a4</Data>
</EventData>
</Event>
Date Posted: Aug 10, 2013 @ 11:08am
Posts: 0