You were the fastest wheelman on the street. You were a legend. You were money. Until they set you up and sent you down. Twenty-eight years inside for someone else's crime. Now you're getting out. Guess what? You got a new job, it's called getting revenge.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане