เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Почему Конан лучшая игра в мире / Why Age of Conan: Unchained best MMO ever
โดย BIG BOSS
...
Age Of Conan - New Player Info & Guide
โดย BoomBox
Age Of Conan - New Player Info & Guide This guide contains basic information on what you get as a F2P player. The basic outline of setting up/install. Outline of the Races & Classes available to you. General Info on starting areas and serve...
Class Guide: Herald of Xotli
โดย douchebag
All about the HoX class, i will try to give you infos tricks tactics of this unique class what i know. Hope it will help some players. First of all, everyone play different so if i write something that's not sure that will good for everyone, everyone hav...
General guides
โดย douchebag
Basic guides about Free to Play restrictions, servers, movement, combat system, AAs, Expansions....
Age of Conan Unchained Beginners Guide Video
โดย Dan Fury
A Video Guide about character creation, races, classes, the fighting system and a walkthrough through the first area....