Anna - Extended Edition

Anna - Extended Edition

Преглед на статистиките:
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Set in an abandoned sawmill nestled high in the Italian mountains, Anna challenges the player to uncover horrific clues and use them to solve puzzles related to your character’s dark past.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане