Set in an abandoned sawmill nestled high in the Italian mountains, Anna challenges the player to uncover horrific clues and use them to solve puzzles related to your character’s dark past.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане