Apogee Software and Interceptor Entertainment proudly present the rebirth of the cult-classic first-person shooter, “Rise of the Triad”. Bigger, better and more ludicrous than ever before. The H.U.N.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.