Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Δημοφιλείς οδηγοί Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
Killing and Tea-Bagging Ballistikrafts
από NABN00B
This guide tells you how to kill every single Ballistikraft in the game for 100% kills and the "Under the Hood" achievement. Includes screenshots!...
ROTT - Checkpoint Screens to 100%
από Lucas
If you're going for the 100% mark in each level of ROTT, one of the most frustrating things is reaching the end of the level and finding out you've missed an enemy or a coin somewhere, which forces you to replay the level entirely searching for whatever y...
HOW TO HACK IN ROTT13
από Vadam5
So this guide is about hacking in ROTT13. You will get dem skillz when reading this guide, you will own n00bz and much moar. Just chill 0utz and watch ppl dai! BTW, Rading the guide with this http://www.youtube.com/watch?v=DnsDbOi6sTY in the background...
"Head Hunter" Achievement Guide
από Rebcart
How to find Scott's Mystical Head!...
"Warp Zoned" Achievement Guide
από Rebcart
Guide on how to find every secret level in the game....
Mega Secrets Guide Discovered!
από [J7] DSP21
Ever had trouble finding the secret you missed to get 100% on a certain level in Rise of The Triad 2013? Pretty sure all of us did! With this guide, I'll tell you the location of every single secret in the game, sectioned by levels, including text guideli...
Config Tweaks
από Franc[e]sco | http://hnng.moe
Various game tweaks for Rise of the Triad I figured out by messing around with the console and the ini files. | Includes: Framerate Unlock, Mouse Acceleration Fix, Disable Startup Movies, High FPS Config...
E1L1 100% SECRETS GUIDE
από Phen0meenal
I KNOW SOME OF YOU MIGHT NEED HELP WITH E1L1, SO HERES MY GUIDE COMPLETE WITH PICTURES...
Text to Speech chat commands
από Dokbot
Text to Speech in RoTT13...
How to use split-missile and firebomb the right way
από Kolchosenchoppr
Split missles and firebombs can use the secondary fire-button (Right Mousebutton) for more impact....