Προβολή στατιστικών
0 σε Ομαδική συνομιλία  | 
Play as the Doctor and River Song as they race to save the universe and time itself. Unravel the mystery of The Eternity Clock and stop its deadly path of destruction before it’s too late.
Το πιο δημοφιλές περιεχόμενο για το παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα.  (?)
Τι σημαίνει δημοφιλές;
Σημαίνει ότι το περιεχόμενο που βλέπετε έχει περισσότερες θετικές από αρνητικές ψήφους για τη δεδομένη χρονική περίοδο.
Φόρτωση