Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Doctor's Hats and Diary Pages Collectables Guide
от TICKAMAHPICKLE!
A guide for all Doctor's Hats and Diary Pages in Doctor Who: The Eternity Clock (Credit to Lemmerman for Original Copy)...
A NOOB"S GUIDE TO USING ELEVATORS
от [IPE] [AS]AirStrikerAlex™
HOW TO USE ELEVATORS FOR THOSE WHO THINK ITS A "GLITCH"...