Преглед на статистиките
1,268 в игра | 0 в чата на групата  | 
From the ashes of old conflicts, a new terror arises. The Umbrella Corporation and its crop of lethal viruses have been destroyed and contained. But a new, more dangerous threat has emerged.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане