Classic side-scrolling gameplay is reporting back for duty with Bionic Commando Rearmed, a remake of the classic NES game, out now on PC. 20 years after the 8-bit classic was released, Bionic Commando Rearmed recreates the world of the original with a complete "2.5D" visual revamp.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане