Taking military "advice" from the ridiculous generalissimo, can you battle your way through this truly massive, content-packed military campaign? Plan your missions, deploy your forces, try not to fall off the sofa laughing!
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане