Gryzzli88 Feb 18 @ 3:00am
Error on start, Windows 7 Starter
Need help...

Podpis problemu:
Nazwa zdarzenia problemu: APPCRASH
Nazwa aplikacji: WF6.exe
Wersja aplikacji: 6.0.0.2
Sygnatura czasowa aplikacji: 4370638f
Nazwa modułu z błędem: WF6.exe
Wersja modułu z błędem: 6.0.0.2
Sygnatura czasowa modułu z błędem: 4370638f
Kod wyjątku: c0000005
Przesunięcie wyjątku: 000185f5
Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7601.2.1.0.768.11
Identyfikator ustawień regionalnych: 1045
Dodatkowe informacje 1: c163
Dodatkowe informacje 2: c163d17203254824e5c6a9162abdc180
Dodatkowe informacje 3: 6fd3
Dodatkowe informacje 4: 6fd35cf39147f7f7463f8df0d45d7c6d

Przeczytaj w trybie online nasze zasady zachowania poufności informacji:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0415