Προβολή στατιστικών
453 σε παιχνίδι | 0 σε Ομαδική συνομιλία  | 
Put on your wide-brimmed hat, grab your weapons and embark on an incredible adventure in the gothic-noir world of Borgovia, where mad science threatens the fragile peace between monster and mortal.
Το πιο δημοφιλές περιεχόμενο για το παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα.  (?)
Τι σημαίνει δημοφιλές;
Σημαίνει ότι το περιεχόμενο που βλέπετε έχει περισσότερες θετικές από αρνητικές ψήφους για τη δεδομένη χρονική περίοδο.
Φόρτωση