Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Gamrgrl's Walkthrough
от petrosant83
A good, quick walkthrough to the entire game. All credits go to Gamrgrl @ www.gamrgrl.com, which kindly allowed me to add her guide here. Original guide link: http://www.gamrgrl.com/2011/10/walkthrough-book-of-unwritten-tales.html...
Полный русификатор от 1C (текст, аудио, видео)
от money isn't an issue
Для тех, кто не нашёл в гугле (для этой игры довольно проблематично)....