About Total War: ROME II - Emperor Edition: Emperor Edition is the definitive edition of ROME II, featuring an improved politics system, overhauled building chains, rebalanced battles and improved visuals in both campaign and battle.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане