How far will you go for Rome? The award-winning Total War series returns to Rome, setting a brand new quality benchmark for Strategy gaming. Become the world’s first superpower and command the Ancient world’s most incredible war machine.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.