Heaven's Hitman is Back... With a Vengeance Evil has returned! Demonic powers are manifesting themselves as a myriad of dark creatures, fighting over the fates of imprisoned souls caught in Purgatory.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане