Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Space Rangers HD: A War Apart remasters and expands the world of the cult classic Space Rangers 2. The game is developed by the SNK-Games team in close cooperation with fans of the series. The biggest of the improved features is a new scenario dedicated to the pirates threatening the galaxy.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане