Call of Duty®: Black Ops for the Mac will take you behind enemy lines as a member of an elite special forces unit engaging in covert warfare, classified operations, and explosive conflicts across the globe.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.