Once upon a time, in a forest called Lita, there lived a fairy whose role it was to protect the trees of the forest from the monsters and humans who would try to steal the spirit stones that provide the forest’s life energy.
Najpopularniejsza zawartość od społeczności i twórców gier dodana w minionym tygodniu.  (?)
Co oznacza popularność?
Oznacza to, że zawartość, którą oglądasz, otrzymała więcej pozytywnych niż negatywnych ocen w danym okresie czasu.