Call of Duty: Black Ops II - Zombies

Преглед на статистиките:
Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Glitch Black ops 2 (Round 100 and Max level)
от Locro5508
Look and you can go for round 100: Die rise: https://www.youtube.com/watch?v=Ndi73ErTd9c&list=PLVs-JtvV_JGkIeYJCOj8ZGGSLMjzbQ8KC Buried: https://www.youtube.com/watch?v=6wyDOn3VMUw&index=4&list=PLVs-JtvV_JGkIeYJCOj8ZGGSLMjzbQ8KC Easy buried: https:...