Super Crate Box > Общи дискусии > Подробности за темата
SupDos 21 юни 2013 в 3:40 сутринта
Overlay Is too big?
When i press Shift+Tab the overlay gets too big. And i cant press anything.
HElp?