****New Content Available**** The free expansion, FTL: Advanced Edition, is available now! Content additions include: new alien race, events, weapons, playable ships, drones, and more! Also adds additional musical tracks by Ben Prunty, and events by Tom Jubert and guest writer Chris Avellone.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster