There is nothing fair, honorable, or just about combat. There is only winning and losing—the dead and the living. The Ghosts don’t worry about even odds. They do everything in their power to overwhelm and obliterate the enemy. Future technology is the key to winning an asymmetric battle.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster