The Continent of the Ninth Seal (C9) is an action MORPG. Players take part in the game as heroes of Glenheim to stand against Nefer, an evil villain trying to open a gate to the Netherworld and swarm the land with his infernal legion.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.