Arctic Combat

Arctic Combat

Arctic Combat > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Steam API init failed
Hello all,
i have installed me Arctic Combat, and if i will start the game,
it says Steam API init failed. Please help me.

Arctic Combat > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 25 Φεβ 2013 στις 13:00
Αναρτήσεις: 0