Atlantica Online is a strategic turn-based MMORPG that combines innovative combat with character/party development and city/country management. Players take on the quest to destroy the Oriharukon, a powerful energy source from the lost civilization of Atlantis that survived and is now endangering...
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster