Welcome to Mabinogi! The world’s most expressive MMORPG, where you create a unique character and live your fantasy life. ENDLESS ADVENTURE Enter the mystical land of Erinn, where a century-old battle threatens the balance of the known world.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане