Welcome to the world of Erinn, a magical paradise where all your fantasies come true, and your life never ends. In Mabinogi, you can create your perfect fantasy life in a game world inspired by classic anime and manga. Unlike traditional MMOs, Mabinogi isn't class-based.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане