Join the arms race in one of the biggest free-to-play first person shooters! Pick your weapon of choice from hundreds, gear up with all kinds of armor and equipment, and shoot it out online in one of a dozen different modes.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster