เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Finding the Motion Sensor in Iridium Haul
โดย Echoes of Old
If you've done Invasion missions for Jericho, you've probably run across this little gem. Here's a tip on how to find it!...
La synergie
โดย trashrunner
Quelques petits trucs à savoir sur la synergie....
FAQ for beginners
โดย Malagar
Learn the basics and read the answers to the most common questions....
Star Conflict, for beginners and almost established players.
โดย VenaticWolf
A basic walkthrough of SC, from ship skill uses to gameplay modes....
Star Conflict's Guide to Keybinds
โดย [ITA]Avalon
A simple list of customized keybinds for Star Conflict...
Beginner's Guide to Cloaking
โดย BulletStrike70
How to make effective use of the OHG Chameleon Modules on ships in combat, mainly Lynx fighters and the like....
[ENGINEER] Overview and Tactics of the Engineer Frigate
โดย Engle
It may seem to be a bit far-fetched at first, but Star Conflict is immensely dynamic...so much so that losing a ship at the wrong time can change the course of an entire battle! In reading this guide, I hope that you become more familiar with a few basic...
Star Conflict Guide pour débutant Français
โดย argaken
je vous propose un guide pour une meilleur compréhension du jeu et des avantages de chaque faction sachant que vos choix influerons sur votre game play. ...
FAQ of Global chat (Outdated since 2014 February the 19th)
โดย Xtrian
A collection of common questions and answer from global chat....
Achievement help: Cosmonautics Day
โดย jexrutin
So, there is an achievement in Star Conlict called "Cosmonautics Day". You might be asking: "When (and maybe what) is this Cosmonautics Day?"...