เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Guide to high score achievement
โดย spiff
This guide helps you to get the high score achievement in the game Resonance which is a fabulous old style adventure game conceived and mainly made by Vince Twelve. It is mainly based on the excellent guide that you can find here: http://www.gamezebo.c...
Прохождение Resonance
โดย Chelsea
Прохождение игры и помощь с большинством достижений....
Resonance - Guía general en español
โดย Mateu J'Hayber
La intención de esta guía es ayudar a aquellos jugadores que en algún momento de la partida se queden bloqueados y no logren avanzar. Por este motivo la guía está ordenada por objetivos y la forma de lograrlos. En algún apartado hablo sobre cómo al...