Galaxy on Fire 2™ Full HD

Galaxy on Fire 2™ Full HD

Προβολή στατιστικών:
Galaxy on Fire 2™ Full HD > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
This or Evochron Mercenary?
And why? :)
< >
Εμφάνιση 1-7 από 7 σχόλια
both because they're both awesome in their own ways :P
GOF2: Arcade-style gameplay, easy and fun, but shallow.
EM: Very complicated, tough to play, deeper and great multiplayer.

Depends on the experience you want to have while gaming. GOF2 is a fun "pick it up and play" space game. EM requires more dedication, but is ultimately more immersive once you get the hang of things. It's just got a hell of a learning curve...
Ah, ok. Thanks :)
With Evochron for example you can also land on planets (still embrional but you can)...
Evochron is much more simulative and about exploration with slow paced action except when you obviously have to fight...
Τελευταία επεξεργασία από hexaae; 19 Ιαν 2013 στις 16:35
Great game, EM if you ask me. Just starting this one.
Now that Fish labs has announced that they are not porting any of the expansions for the PC version of GOF2, I'd say go with Evochron for sure. The developer is still actively adding new features and supporting Evochron, unlike this one.
I just wasted my money on this game and I want it back!!! Screw the Console Only bullsh*t!
< >
Εμφάνιση 1-7 από 7 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Galaxy on Fire 2™ Full HD > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 4 Ιαν 2013 στις 10:46
Αναρτήσεις: 7